دل شکستن هنر نیست

شعر دل شکستن هنر نیست

کاملش اینه:
تا توانی دلی به دست آور دل شکستن هنر نمی باشد

یا

تا توانی دلی به دست آر دل شکستن هنر نمی باشد

دل شکستن هنر نمی باشد

دل شکستن هنر نیست

همچنین شاید برایتان جالب باشد: حدیث دل «أنا عند المنكسرة قلوبهم» من همدم قلب هاي شكسته هستم

دل شکستن هنر نیست

بهترین شعری که برای افراد دل شکسته سراغ دارید چیه ؟

همینجا میتونید نظراتتون رو برای دلشکستگان بنویسید

شعر شیشه دل را شکستن احتیاجش سنگ نیست

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin