آشنایی با نرم افزار جلوگیری از تقلب

به نقل از اسین ایج، یک شرکت فناوری هندی به نام Mindlogicx Infratec نرم ادوات جدیدی را آفریدن کرده که از ریاکاری و هرگونه مطاوعت در حین اجرا ادا مسابقه ها کتبی نهی و امر می کند.این نرم افزار که IntelliPAD نام دارد، سوال ها امتحانی را از منوال رایانه و در مدت هوا بخار لایتناهی و مشخصی در قدرت اسکان می دهد و گمان تردید نشت سوالات را به صفر می رساند. در ادامه در مطلب اخبار فناوری در مورد آشنایی با نرم افزار جلوگیری از تقلب بیشتر صحبت خواهیم کرد.

آشنایی با نرم افزار جلوگیری از تقلب

نرم افزار یاد شده که در سیلیکون ولی آمریکا نقشه کشی شده و در چین به تشکیل بازپسین کبیر و نابالغ رسا است، از مرآت آیین جنگ این شرکت هندی در سنگاپور نمایش شده و به بیع می رسد. در این نرم ادوات از فناوری های بیومتریک و رمزگذاری از باب جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، بخت غمگین شده است.

نرم ادوات مذکور سوالات امتحانی را بر روی سرورهای کلود خود رمزگذاری می کند و فضل آموزان عزب با ثبت اثر کلیک انقوزه خود می توانند به محتوای سوالات بابت مدت بی انتها دسترسی یابند. پس از ثبت اثر کلیک انقوزه سوالات بر روی نمایشگر درخور نگرش باصره بود و کمال آموزان در مدت گزینش شده بابت پاسخ به آنها فرجه خواهند داشت.

آشنایی با نرم افزار جلوگیری از تقلب

این روش بر روی رایانه های شخصی، تبلت و عقبی کالا اقسام رایانه ها درخور پیاده سازی است. شرکت سازنده این نرم افزار از یک دهه قبل نرم افزارهای آموزشی نمایش می کند و حدود ۶۰ کارمند دارد.

نوشته آشنایی با نرم افزار جلوگیری از تقلب اولین بار در مجله الکترونیکی Ittl پدیدار شد.