ربات‌ های بوستون داینامیکس، پتانسیل رهبری قیام رباتیک را دارند

ربات‌ های بوستون داینامیکس، پتانسیل رهبری قیام رباتیک را دارند

آیا پیشرفت بوستون داینامیکس در رباتیک، تهدیدی برای آینده است؟ در این گزارش به بررسی ربات انسان‌نمای اطلس و ربات‌های چهارپای آن می‌پردازیم.