آلفابت ایکس به‌ دنبال روشی برای استفاده از هوش مصنوعی در تولید غذا است

آلفابت ایکس به‌ دنبال روشی برای استفاده از هوش مصنوعی در تولید غذا است

گوگل در ادامه‌ی اقدامات خود در حوزه‌ی کشاوزی، قصد دارد از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در افزایش بهره‌وری و تولید محصولات زراعی استفاده کند.