ترسناک ترین پیش‌بینی‌های استیون هاوکینگ از آینده

ترسناک ترین پیش‌بینی‌های استیون هاوکینگ از آینده

خطرات زیادی نسل بشر را تهدید می‌کند. اگر پیش‌بینی هاوکینگ درست باشد، نانسان مدت زیادی دوام نخواهد آورد.