استیون هاوکینگ سال ۲۰۱۶ درباره آینده بشریت و سرمایه‌داری هشدار داده بود

استیون هاوکینگ سال ۲۰۱۶ درباره آینده بشریت و سرمایه‌داری هشدار داده بود

استیون هاوکینگ علاوه بر تخصص در حوزه‌ی حرفه‌ای خود، در مورد موضوعات مختلف سیاسی و اجتماعی نیز نظرات جالب توجهی ارائه داده بود.