شما هم می‌توانید در رمزگشایی پیام های موجودات فضایی سهیم باشید!

شما هم می‌توانید در رمزگشایی پیام های موجودات فضایی هوشمند سهیم باشید!

پیام های موجودات فضایی هوشمند قابل رمزگشایی است و مردم عادی می‌توانند در این کار هیجان‌انگیز سهیم باشند؛ این موضوع بخشی از صحبت‌های یکی از اساتید زبان شناسی آمریکاست که تمام علاقه‌مندان به موضوع ارتباط با فرازمینی ها را به کمک دانشمندان فراخوانده است! پیام های موجودات فضایی هوشمند موضوع پژوهش یکی از متخصصان زبان ...

نوشته شما هم می‌توانید در رمزگشایی پیام های موجودات فضایی سهیم باشید! اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.