ترمیم دندان های پوسیده با داروی طراحی‌شده برای بیماران آلزایمری

ترمیم دندان های پوسیده با داروی طراحی‌شده برای بیماران آلزایمری

شاید در آینده نزدیک، استفاده از داروی بیماران آلزایمری، شما را از مراجعه به دندان‌پزشک برای پر کردن دندان‌هایتان بی نیاز کند!