ویروس های غول آسا ژن‌هایی تولید می‌کنند که در شکل‌های دیگر حیات وجود ندارند!

ویروس های غول آسا ژن‌هایی تولید می‌کنند که در شکل‌های دیگر حیات وجود ندارند!

ویروس های غول آسا عوامل بیولوژیکی با ابعادی بسیار بزرگ‌تر از ویروس‌های معمولی هستند که بر اساس تحقیقات دانشمندان، به تازگی کشف شده که توانایی‌های شگفت‌انگیزی برای تولید ژن دارند. ویروس های غول آسا خصوصیاتی مانند ویروس‌های عادی دارند و با متصل شدن به سلول‌های زنده، از این ارگانیسم‌ها به عنوان وسیله‌ای برای تکثیر خود ...

نوشته ویروس های غول آسا ژن‌هایی تولید می‌کنند که در شکل‌های دیگر حیات وجود ندارند! اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.