نگاهی به آزمایش‌های تشخیص زودهنگام و نوین اوتیسم

نگاهی به آزمایش‌های تشخیص زودهنگام و نوین اوتیسم

اخیرا، گروهی از پژوهشگران موفق به توسعه‌ی روشی برای تشخیص زودهنگام اوتیسم شده‌اند که می‌تواند تأثیر به‌سزایی در زندگی کودک مبتلا و خانواده او داشته باشد.