آیا زنگ ساعت هنگام خاموش یا سایلنت بودن موبایل باز هم کار می‌کند؟

شاید احمقانه بنظر برسد که با خاموش بودن موبایل‌تان، هشدار یا زنگ ساعت گوشی همچنان فعال باشد. اما بسیاری از موبایل‌ها به این ویژگی عادت داشته و همچنان این امکان را دارند.

اگر موبایل خاموش باشد، هشدار یا زنگ ساعتش کار می‌کند؟

احتمالا نه.

بعضی از دستگاه‌های اندرویدی ویژگی‌ای دارند که اگر موبایل‌تان را خاموش کنید، در یک زمان خاص آن را خودکار روشن می‌کند. تولید کننده‌های مختلفی این امکان را ارائه می‌دهند اما بنظر می‌رسد که این ویژگی در حال حذف شدن از دستگاه‌هاست. اگر موبایل شما این ویژگی را داشته باشد می‌توانید با دنبال کردن این مسیر آن را پیدا کنید:

Settings>scheduled power on & off

با این حال اگر دستگاه شما این ویژگی را داشته باشد اما وقتی خواب هستید شارژش تمام شود، دیگر آن موقع که تنظیمش کرده‌اید زنگ نخواهد زد.

اگر موبایل‌ در حالت مزاحم نشوید باشد، هشدار یا زنگ ساعتش کار می‌کند؟

شاید.

با ویژگی مزاحم نشوید یا Do not disturb شما عملا گوشی‌تان را سایلنت می‌کنید و در برخی دستگاه‌ها می‌توانید تعیین کنید که زنگ ساعت هم سایلنت شود یا نه.

برای چک کردن این تنظیمات، نوار اعلان یا نوتیفیکشن را پایین بکشید تا آیکون مزاحم نشوید را بیابید (در برخی موبایل‌ها باید نوار را دو بار پایین بکشید). بر روی آیکون طولانی نگه دارید تا مستقیم به صفحه‌ی تنظیماتش بروید.

از آنجا شما می‌توانید ویژگی‌های این گزینه را سفارشی ساز کنید. مثلا به صدای زنگ اجازه‌ی صدا دادن بدهید. ظاهر و شکل منو‌ها بسته به دستگاه‌ها ممکن است متفاوت باشد اما اگر حالت مزاحم نشوید را داشته باشید شکل کلی منوی آن بدین صورت خواهد بود.

یادآور‌ها و تایمر‌های دیگر چه؟

یادآور‌ها و تایمر‌ها مثل هشدار‌ها در یک دسته بندی قرار نمی‌گیرند. اگر دوست داشته باشید، در حالت مزاحم نشوید می‌توانید اجازه‌ی پخش یادآور‌ها یا رویداد‌ها را بدهید. بدین طریق می‌توانید اجازه‌ی رویداد‌ها و یادآور‌ها را داده و زنگ ساعت را قطع کنید، یا بر عکس، یا هر طور که خودتان خواستید. به هر حال هر کدام گزینه‌ای جداگانه دارند.