سوالات زبان انگلیسی

سوالات تعیین سطح زبان

سوالات شفاهی زبان

سوالات تعیین سطح زبان

یکی از بهترین روش برای یادگیری زبان انگلیسی و قبولی در مصاحبه و کلاس های آموزش زبان انگلیسی پرسش و پاسخ است.تولید نمونه سوالات تعیین سطح زبان انگلیسی و پاسخ دادن به آنها و تکرار و تکرار با ما همراه باشید تا به بهترین روش زبان انگلیسی را یاد گرفته و پیشرفت کنید.

?What is your job

?How many hours a day do you work

?Do you work on shifts

?How much is your salary

?Could you tell me more about your job

?Could you enlarge on that

?What aspect of your job do you like best

?Why do yo want to leave your present job

?What did you learn from your internship

 

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

نوشته سوالات زبان انگلیسی اولین بار در سایت دانشجو، مرجع علمی دانشجویان ایران پدیدار شد.