فلات شرقی جنوبگان چنان سرد است که در ذهن دانشمندان هم نمی‌گنجید!

فلات شرقی جنوبگان

تابستان در پایگاه «وستوک» جنوبگان، معنایی ندارد و همچنان سرمای جانسوزی در آنجا حکمفرماست؛ اما داده‌های تازه نشان می‌دهد که میزان برودت هوا در ارتفاعات فلات شرقی جنوبگان ورای تصور پیشین است. اگرچه دانشمندان پیش‌تر هم پایین‌ترین دمای کره زمین را در پشته‌های یخی فلات شرقی جنوبگان و نزدیکی‌های قطب جنوب به ثبت رسانده بودند؛ ...

نوشته فلات شرقی جنوبگان چنان سرد است که در ذهن دانشمندان هم نمی‌گنجید! اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.