سوالات تعیین سطح زبان

سوالات تعیین سطح زیان انگلیسی

نمونه سولات زبان انگلیسی

سوالات تعیین سطح زبان انگلیسی

چه سوالاتی در تعیین سطح زبان پرسیده میشود

برای یادگیری زبان باید پشتکار داشته باشید و درباره ی تمامی اشیاء و اتفاقاتی که در طول روز برایتان می افتد جمله بسازید چرا که بهترین روش در یادگیری زبان انگلیسی ساختن سوال است تا بتوانید سوالات تعیین سطح زبان را بهتر پاسخ دهید.یکسری از سوالات تعیین سطح زبان انگلیسی را در این قسمت با هم میبینیم.

?what do you do to stay in shape

?what is your favorite sport

?what is your favorite food

?what is the most recent movie you saw

?how do you feel about overtime

?where do you want to travel

?who do you like to travel with

?what kind of city are you looking for

?is there anything else you want to add

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

نوشته سوالات تعیین سطح زبان اولین بار در سایت دانشجو، مرجع علمی دانشجویان ایران پدیدار شد.