بعد از ۱۰۵ سالگی احتمال مرگ کم‌تر می‌شود!

بعد از ۱۰۵ سالگی احتمال مرگ کم‌تر می‌شود

پس از مطالعه و بررسی ایتالیایی‌های به شدت مسن، محققین به این نتیجه رسیده‌اند که اگر شما دهه‌ی خطرناک 90 سالگی عمرتان را زنده مانده و به 105 سالگی برسید، شانس اینکه به 110 سالگی برسید بالا می‌رود.

این دانشمندان نرخ مرگ و میر حدود 4 هزار ایتالیایی که بین سال‌های 1986 تا 1910 به دنیا آمده‌اند را اندازه‌گیری کردند. نرخ مرگ و میر پس از 105 سالگی نه تنها بدتر نشده، بلکه پس از آن بهتر نیز می‌شود. این محققین نشان می‌دهند که هیچ محدوده‌ای برای طول عمر انسان مشخص نیست.