اسم دخترانه زرتشتی

اسامی شاهنامه دختر

اسم زرتشتی

اسم دختر زرتشتی

اسم خاص دخترانه

مادران باردار پس از تعیین جنسیت جنین به دنبال اسم های تک،با معنی زیبا و اصیل میگردند.اگر بچه شما دختر است میخواهیم چند اسم دختر زرتشتی بهتان معرفی کنیم.

آباندخت:زن داریوش سوم

آتری:آذر

آدخت:خجسته و نیکو

آتوسا:نام دختر کورش

آرام دخت:از نام های برگزیده

آرمیدخت:از نام های برگزیده

آشیان:یار،دوست

ایراندخت:دختر ایران

بانو:خانم

بهرخ:نیک چهره

بهگل:نیکوترین گل

به آفرین:نام دختر کی گشتاسب

پارمیدا:از نام های برگزیده

پاکرخ:از نام های برگزیده

پرند:پارچه ابریشمی

ترنم:آوازخوش

تندر:بلبل

جانانه:دوست داشتنی

چکاوک:آهنگی از موسیقی ایرانی

خرمدل:شادمان

خوشه:دانه های در کنار هم آویخته شده

دردانه:مروارید بزرگ

رَسادخت : از نام های برگزیده

زرستان : نام دختر ارجاسب

ژیان دخت : از نام های برگزیده

سیمین دخت : ازنام های برگزیده

فلامک : الماس گلی رنگ

کتایون : نام زن کی گشتاسب در شاهنامه

مهین:بزرگ

نیکرخ :چهره نیکو

ویستا:فرهنگ

هورشید:خورشید

یگانه:بی نظیر

 

 

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

نوشته اسم دخترانه زرتشتی اولین بار در سایت دانشجو، مرجع علمی دانشجویان ایران پدیدار شد.