برای نخستین بار مشاهده شد: دو بار فوران ماده از یک سیاه چاله فضایی

سیاه چاله فضایی

دانشمندان برای نخستین بار موفق به مشاهده‌ی دوبار فوران و جوشش مواد گازی ناشی از فعالیت یک سیاه چاله فضایی در کهکشانی بیگانه شدند. سیاه چاله ها علی‌رغم اشتهای فراوانی که دارند، همواره در حال بلعیدن فضای اطراف خود نیستند؛ چرا که مواد کیهانی مجاور آن‌ها سرانجام ته می‌کشد. آن موقع است که یک سیاه ...

نوشته برای نخستین بار مشاهده شد: دو بار فوران ماده از یک سیاه چاله فضایی اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.