اگر از ایستگاه فضایی به پایین بپرید چه اتفاقی می‌افتد؟ (گجت تی وی)

پرش آزاد از ایستگاه فضایی

تا کنون به این موضوع فکر کرده‌اید که اگر از ایستگاه فضایی بین‌المللی به پایین بپرید، چه اتفاقی برای شما می‌افتد و چگونه به زمین می‌رسید؟ شاید بسیاری از کاربران با طرح این پرسش، سریعا به مسائل مربوط به تاثیرات فضا بر روی بدن اشاره کنند؛ ولی تصور کنیم که برای پرش از ایستگاه فضایی ...

نوشته اگر از ایستگاه فضایی به پایین بپرید چه اتفاقی می‌افتد؟ (گجت تی وی) اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.