به ادعای محققان لکه‌های خون روی کفن تورین ساختگی هستند!

کفن تورین

آنالیز الگوی لکه‌های خون کفن تورین (Shroud of Turin) مشخص ساخت که به طور قطع و یقین، چنین لکه‌هایی با خواباندن یک جسد درون این کفن پارچه‌ای نمی‌توانسته روی آن ایجاد شده باشد. اخیرا دو محقق دریافتند که لکه‌های شبیه به خون روی کفن تورین ، آنچنان فاقد انسجام و ناهماهنگ با یکدیگر هستند که برخی ...

نوشته به ادعای محققان لکه‌های خون روی کفن تورین ساختگی هستند! اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.