خدمات هویدا

خدمات هویدا چیست

پس از تروز نخست وزیر حسنعلی منصور روبروی مجلس شورای اسلامی میر عباس هویدا که وزیر دارای حسنعلی منصور بود با حمایت افراد پر نفوذ زمان شاهنشاه به نخست وزیری دولت محمدرضا شاه منصوب میشود . بسیاری از مردم در دوران نخست وزیری هویدا فکر میکردند که آفتاب نخست وزیری هویدا بسیار زود غروب کند ولی بر خلاف پیشبینی آنها ، هویدا سیزده سال او صدر نشین جدول حکومت تمام افراد نخست وزیر در دوران محمدرضا شاه بود . حاشیه های زیادی در دوران نخست وزیری هویدا وجود داشت و بر خلاف اسمش خدمات هویدا برای مردم و حکومت بسیارر راز آلود بود و هست ، از ازداجش با نوه دختری خواهر زن نخست وزیر پیشین و سپس جدایی و ادامه رابطه با همسر سابق خود تا وابسته کردن اقتصاد ایران به حکومت های غربی .

قبر هویدا

هویدا از این منظر وارد کشمکش با عالیخانی- وزیر وقت اقتصاد و دارایی- بر سر موضوعاتی مانند کنترل قیمت، سیاست مقابله با توسعه بخش خصوصی و قوانین ضداحتکاری شد. او فعالیت تجاری را مترادف رفتار غارت گرانه می دانست و کارخانه داران و صنعتگران را «پدرسوخته» عنوان می کرد. عالیخانی در مقابل این قوانین ایستادگی می نمود و استدلال می کرد که بخش خصوصی، جهت دسترسی به برنامه های درازمدت صنعتی شدن ضروری است.هویدا در تمام مدت صدارتش آماج حملات روزنامه ها بود. عامه مردم نسل گذشته همچنان مطالب طنز و کارتون هایی که علیه هویدا منتشر می شد را به یاد دارند. نشریه ای که خود را نشریه ای «ضداستعماری» می خواند و در زمره نشریات چپ گرا به شمار می رفت و از سیاست های اقتصادی و سیاسی دولت هویدا دل خوشی نداشت.

اقدامات انجام شده توسط هویدا

خدمات هویدا

فرزندان هویدا

به گزارش خبرنگار تاریخ خبرگزاری فارس، آیت الله خلخالی اولین حاکم شرع دادگاه های انقلاب در کتاب خاطرات خود نوشت: مردم جنازه های اعدامی را به بهشت زهرا راه نمی دادند، لذا به پشت کهریزک بردند و در آنجا دفن کردند.بعد از مدتی خبر آوردند که جنازه ها را از آنجا خارج کرده اند، سرانجام تصمیم گرفته شد آنها را در دره های اطراف دفن کنند و به همین ترتیب هم عمل شد.به نوشته خلخالی پس از اعدام هویدا بنا بود جنازه او به اطراف کهریزک منتقل و در آنجا به خاک بسپارند، ولی موضوع پیگیری نشد. جنازه او به مدت سه ماه و اندی در پزشکی قانونی ماند، جنازه او را با ایرفرانس به فرانسه فرستادند سپس به اسراییل و الخلیل منتقل و در کنار قبر پدرش دفن کردند.

قاتل هویدا

فرزندان هویدا

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

نوشته خدمات هویدا اولین بار در سایت دانشجو، مرجع علمی دانشجویان ایران پدیدار شد.