پیش بینی گرمایش زمین در روزنامه ای که ۱۰۰ سال پیش چاپ شد!

پیش بینی گرمایش زمین

پیش بینی گرمایش زمین در روزنامه ای متعلق به ۱۰۰ سال پیش بسیاری را حیرت زده کرده است. ۱۰۶ سال از این پیش بینی می گذرد، با این وجود به نکاتی اشاره شده که بسیار دقیق بوده و با ظرافت خاصی توانسته است شرایط یک قرن آینده را پیش بینی کند. پیش بینی گرمایش زمین ...

نوشته پیش بینی گرمایش زمین در روزنامه ای که 100 سال پیش چاپ شد! اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.