ساختار مغزی انسان‌‌های مصمم و مردد با هم تفاوت دارد

ساختار مغزی

ساختار مغزی انسان های مصمم و مردد متفاوت است و نباید انسان‌هایی که در تصمیم‌گیری و اقدام تردید از خود نشان می‌دهند را تنبل تلقی کنیم. ساختار مغزی انسان‌ها با یکدیگر فرق دارد و بر این اساس شاهد تفاوت‌های بسیاری در کنش آنها هستیم. تحقیقات اخیر نشان داده است که ساختار مغزی انسان‌هایی که جز ...

نوشته ساختار مغزی انسان‌‌های مصمم و مردد با هم تفاوت دارد اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.