کشف رد پای انسان ۵ میلیون ساله، نظریات تکامل را به چالش کشید

کشف رد پای انسان

کشف رد پای انسان متعلق به ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار سال پیش نظریات مختلف در خصوص تکامل انسان را به چالش کشیده است.  نظریاتی که اکثر دیرینه شناسان در خصوص صحت و اعتبار آنها اشتراک نظر داشته و مطابق با تکامل تدریجی انسان در دنیای واقعی می پندارند. کشف رد پای انسان ممکن است ...

نوشته کشف رد پای انسان ۵ میلیون ساله، نظریات تکامل را به چالش کشید اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.