انسان های نئاندرتال و دنیسووا رابطه عاشقانه داشته اند!

انسان های نئاندرتال و دنیسووا

انسان های نئاندرتال و دنیسووا نه تنها در یک دوره زمانی در نزدیکی هم زندگی می کردند، بلکه شواهد نشان می دهد که آنها به تولید نسل مشترک و داشتن رابطه عاشقانه علاقمند بوده اند. انسان های نئاندرتال و دنیسووا هزاران سال پیش بر روی زمین زندگی می کردند. دنیسووا گونه ای از انسان باستانی ...

نوشته انسان های نئاندرتال و دنیسووا رابطه عاشقانه داشته اند! اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.