سهراب سپهری

اشعار سهراب سپهری در مورد زندگی

سهراب سپهری متولد سال 1307 بوده و در شهر زیبای کاشان به دنیا آمده است. سهراب سپهری علاوه بر تبحر سرودن اشعار عاشقانه خطاط خوبی هم بود . در ادامه یکسری از اشعار و جملات سهراب سپهری را مشاهده میکنید .

جملات سهراب سپهری

روزی خواهم آمد و پیامی خواهم آورد…
خواهم آمد گل یاسی به گدا خواهم داد
زن زیبای جذامی را گوشواری دیگر خواهم بخشید
کور را خواهم گفتم : چه تماشا دارد باغ …
هر چه دشنام از لب خواهم برچید
هر چه دیوار از جا خواهم برکند
رهزنان را خواهم گفت : کاروانی آمد بارش لبخند
ابر را پاره خواهم کرد
من گره خواهم زد چشمان را با خورشید ، دل ها را با عشق ،سایه ها را با آب ،شاخه ها را با باد
و به هم خواهم پیوست،خواب کودک را با زمزمه زنجره ها
بادبادک ها به هوا خواهم برد
گلدان ها آب خواهم داد …
خواهم آمد ،سر هر دیواری میخکی خواهم کاشت
پای هر پنجره ای شعری خواهم خواند
هر کلاغی را کاجی خواهم داد
مار را خواهم گفت : چه شکوهی دارد غوک
آشتی خواهم داد
آشنا خواهم کرد
راه خواهم رفت
نور خواهم خورد
دوست خواهم داشت

دنگ..،دنگ..
ساعت گیج زمان در شب عمر
می زند پی در پی زنگ.
زهر این فکر که این دم گذر است
می شود نقش به دیوار رگ هستی من…
لحظه ها می گذرد
آنچه بگذشت ، نمی آید باز
قصه ای هست که هرگز دیگر
نتواند شد آغاز…

جملات عاشقانه سهراب سپهری

اشعار سهراب سپهری

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

نوشته سهراب سپهری اولین بار در سایت دانشجو، مرجع علمی دانشجویان ایران پدیدار شد.