سنگ‌های تاریخی رود البه از وقوع خشکسالی در اروپا خبر می‌دهند!

سنگ‌های تاریخی رود البه از وقوع خشکسالی در اروپا خبر می‌دهند!

خشکسالی در اروپا اتفاقی است که وقوع آن در این قاره سبز برای بسیاری از افراد غیرمنتظره به شمار می‌رود؛ با این وجود به خشکی رسیدن سنگ‌هایی تاریخی حاوی پیام‌هایی عجیب در رود اروپایی البه، از رخ دادن این اتفاق خبر می‌دهد. خشکسالی در اروپا در حال وقوع است؛ به تازگی سنگ نوشته‌هایی در دیواره‌های ...

نوشته سنگ‌های تاریخی رود البه از وقوع خشکسالی در اروپا خبر می‌دهند! اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.