سیاه چاله ها به کوتوله های سفید حیات مجدد می بخشند!

سیاه چاله ها

سیاه چاله ها همواره نمادی از بالاترین حد ویرانگری هستند، آنها همه چیز را می بلعند و در یک لحظه حجم غیرقابل باوری از موارد را در دهلیزها و مغاک های تاریک خود فرو می برند. اما این همه ماجرا نیست و آنها در مواردی به ناجیان کیهانی مبدل می شوند. سیاه چاله ها ویرانگران ...

نوشته سیاه چاله ها به کوتوله های سفید حیات مجدد می بخشند! اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.