درک زمان متاثر از مداخلات مغزی است

درک زمان

درک زمان و اینکه ما زمان را کند و یا سریع احساس کنیم مقوله ای است که تحت تاثیر مغز صورت می گیرد. در واقع این مغز است که پندار شما از زمان را تعیین می کند. درک زمان در انسان متفاوت است. این در حالی است که ساعت همواره کار خود را انجام می ...

نوشته درک زمان متاثر از مداخلات مغزی است اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.