ایلان ماسک و طرح مجدد سناریوی زندگی در دنیای شبیه سازی شده

زندگی در دنیای شبیه سازی شده

زندگی در دنیای شبیه سازی شده  سناریویی است که بشدت مورد علاقه ایلان ماسک است. بر اساس سناریوی زندگی در دنیای شبیه سازی شده، آنچه که در اطراف خود مشاهده می کنیم از جمله کیهان، کهکشانها و ستاره ها، جملگی بخشی از دنیای شبیه سازه شده هستند. از نظر ایلان ماسک مدیر شرکت اسپس اکس، ...

نوشته ایلان ماسک و طرح مجدد سناریوی زندگی در دنیای شبیه سازی شده اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.