انتقال کوه یخ به دبی برای رفع مشکل کم آبی در این شهر!

انتقال کوه یخ به دبی

یک شرکت مهندسی قصد دارد با انتقال یک کوه یخ از قطب جنوب به بندر دبی، منبع تامین آب آشامیدنی شهروندان را فراهم کند. به نظر شما یک شهر به سرعت در حال رشد که صحراهایی وسیع دارد و از نظر منابع آبی در مضیقه است، برای تامین آب آشامیدنی سکنه‌ی پرشمار خود چه باید ...

نوشته انتقال کوه یخ به دبی برای رفع مشکل کم آبی در این شهر! اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.