داروی بیهوشی روی گیاهان هم اثر می‌کند!

اثر داروی بیهوشی روی گیاه

محققان با آزمایش چند نوع داروی بیهوشی روی برخی گیاهان گوشت‌خوار و گل قهر و آشتی، دریافتند که این گیاهان نیز همانند انسان و حیوانات، تحت تاثیر چنین داروهایی قرار گرفته و هوشیاری خود را از دست می‌دهند. گستره وسیعی از ترکیبات شیمیایی وجود دارند که می‌توانند به عنوان داروی بیهوشی یا بی‌حسی مورد استفاده قرار ...

نوشته داروی بیهوشی روی گیاهان هم اثر می‌کند! اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.