کدام حیوان آسمان را نمیبیند

تنها حیوانی که آسمان را نمیبیند

یک ویژگی بسیار جالب در مورد بینایی حیوان ها این است که دید حیوانات نسبت به محیط اطرافشان به شکل های گوناگون و منحصر به فرد است ولی در این بین حیوانی است که آسمان را نیبیند ! در ادامه میخواهیم جواب این سئوال را پیدا کنیم که کدام حیوان آسمان را نمیبیند ؟؟!!

بسیار جالب است که بدانید چشمان عقاب به قدری قوی و تیز بین است که اگر در ارتفاعی به اندازه ی ده طبقه از ساختمان نشسته باشد میتواند حرکت و لونه های مرچه ها را ببیند ! دانشمندان در تلاشند که دانستنی های بیشتری از قدرت دید عقاب پیدا کنند که تا کنون مقداری از آن را پیدا کرده ولی بعضی از بعد های دیگر چشمان عقاب را تنها باید تصور کنیم . طیف نوری دید عقاب نیز بسیار عجیب است و درخشش رنگ ها چندین برار است مانند درخشش طلایی در نور خورشید که چشمان را به خود خیره میکند .

کدام حیوان است که نمیبیند

تنها حیوانی که نمیبیند

کدام حیوان آسمان را نمیبیند

مهره داران نیز دیه جالبی به دنیا و محیط اطراف خود دارند مثلا اسب ها برای دیدن دچار مشکلند چرا که دو چشمشان در دو طرف سرشان قرار دارند و اگر سر خود را زیاد تکان بدهند برای بهتر دیدن نیست بر عکس یرای دید بهتر باید سر خود را به صورت ثابت نگه دارند و به همین دلیل اسب ها دید پهناوری تا نزدیکی پهلو خود دارند و اگر حیوانی در پشت سر آنها باشد بدون تکان خوردن میتوانند آنها را ببیند ولی چشم های اسب به صورت مستقل عمل میکند و به همین دلیل است که اسب دارای دید سه بعدی میباشد و در هنگام دیدن دید او به دو قسمت جدا تقسیم میشود . حال اگر میخواهید بدانید که کدام حیوان آسمان را نمیبیند باید بگوییم که آن حیوان خوک است . دلیل این اتفاق این است که خوک دارای گردن حجیم و کلفتی است و برای دیدن آسمان به مشکل بر میخرد و نمیتواند آسمان را ببیند و به همین دلیل است که میگوین خوک حیوان نجسی است و خوردن گوشت خوک حرام است .

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

نوشته کدام حیوان آسمان را نمیبیند اولین بار در سایت دانشجو، مرجع علمی دانشجویان ایران پدیدار شد.