اتروفیکاسیون

اتروفیکاسیون

آیا می دانستید که 60 درصد جمعیت جهان به فاصله 100 کیلو متری در نزدیکی سواحل زندگی می کنند؟ و رشد جمعیت در مناطق ساحلی بیشتر است تا دیگر مناطق جهان؟ ما از سواحل تنها به عنوان منطقه ای برای زندگی استفاده نمی کنیم بلکه در این مناطق به فعالیت های مختلفی از جمله : دفع فاضلاب، استخراج معادن، ماهیگیری و دفع زباله های صنعتی نیز مشغول هستیم . اما فعالیت های صنعتی بیش از اندازه در مناطق ساحلی باعث می شود که اکوسیستم طبیعی صدمه ببیند . زمانیکه آب های سطحی عناصر غذایی که در دریاچه ها، خلیج ها، حوضچه ها و گاهی در رودخانه ها با سرعت کم در حرکت باشند اتروفیکاسیون رخ می دهد. در واقع می توان گفت که یکی از مواردی که اتروفیکاسیون جدیدترین تهدید برای محیط زیست می باشد. و به طور مستقیم رشد جلبک ها و گیاهان آبزی رو در کنترل دارد.

اتروفیکاسیون چیست

عوامل اصلی اتروفیکاسیون

در به وجود آمدن اتروفیکاسیون چهار عامل اصلی نورخورشید، فسفر، گازکربنیک و نیتروژن نقش دارند. اتروفیکاسیون می تواند خطرات زیادی برای انسان ها، حیوانات و اکوسیستم های آبی ایجاد کند. یکی از این خطرات این است که باعث خراب شدن آب مصرفی خانوار می شود، کف کردن جلبک هایی که در سطح آب ها هستند مانع نفوذ اکسیژن به آب می شود که این امر در نهایت باعث مرگ ماهی ها می شود. همچنین زمانی که اکسیژن موجود در آب کم باشد در واقع آب کم اکسیژن باشد باعث می شود اون مناطق به عنوان یک منطقه مرده محسوب شود که این امر موجب فرار تعدادی از حیوانات می شود، و تعدادی دیگر از حیوانات نیز می میرند.

اتروفیکاسیون آب

اوتریفیکاسیون آب های سطحی

اتروفیکاسیون

انواع اتروفیکاسیون

واژه اتروفیکاسیون یک کلمه یونانی است که به معنی ارتقاء تغذیه می باشد. به طور ساده تر می توان عنوان کرد که اتروفیکاسیون عاملی است که در زیاد شدن ورود مواد مغذی به منابع آبی  به وجود می آید. اتروفیکاسیون به دو بخش طبیعی و شدت یافته تقسیم بندی می شوند، خود اتروفیکاسیون طبیعی توده آب های خلیج، دریاچه و آب هایی که با سرعت کم در حرکت هستند به مرور زمان پیر می شوند و تولید اولیه بیشتر می شود. و اما اتروفیکاسیون های شدت یافته به علت تاثیر افزایش مواد مغذی که در اثر فعالیتهای انسانی و تخلیه فاضلاب خانگی، صنعتی و کشاورزی ایجاد می شود . افزایش مواد مغذی باعث می شود که  جلبکها رشد سریع تری داشته باشند که این موضوع باعث ایجاد اتروفیکاسیون می شود.

 

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

نوشته اتروفیکاسیون اولین بار در سایت دانشجو، مرجع علمی دانشجویان ایران پدیدار شد.