فرود موفقیت‌آمیز دو کاوشگر ژاپنی روی سیارک ریوگو

سیارک ریوگو

کاوشگرهای آژانس فضایی ژاپن نه تنها به سلامت روی سیارک ریوگو (Ryugu) فرود آمدند؛ بلکه عکس‌هایی را از اقامتگاه جدید خود نیز به زمین مخابره کردند. این برای اولین بار در تاریخ اکتشافات فضایی است که دو کاوشگر متحرک، به طور همزمان روی یک سیارک می‌نشینند. این دو کاوشگر کوچک که بخشی از پروژه هیابوسا ...

نوشته فرود موفقیت‌آمیز دو کاوشگر ژاپنی روی سیارک ریوگو اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.