برندگان نوبل پزشکی  سال ۲۰۱۸ و انقلاب جدید در درمان سرطان

برندگان نوبل پزشکی

برندگان نوبل پزشکی برای سال ۲۰۱۸ در نهایت معرفی شدند. این جایزه به طور مشترک به دو دانشمند از دو کشور مختلف تعلق گرفت. برندگان نوبل پزشکی سال جاری معرفی شدند. کمیته جایزه نوبل برای سال ۲۰۱۸ و در حوزه پزشکی جایزه خود را به دو دانشمند اهدا کرد، دانشمندانی که کاشفان پروتئین هایی هستند ...

نوشته برندگان نوبل پزشکی  سال ۲۰۱۸ و انقلاب جدید در درمان سرطان اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.