ختنه زنان

ختنه زنان در اسلام

متاسفانه ختنه زنان یکی از اعمال غیر قانونی است و در بسیاری از قبیله ها این عمل جنایت آمیز را رسم میدانسته و به بدترین شکل ممکن آن را انجام میدهند. این عمل در بیست و هشت کشور آفریقایی و بیشتر در جنوب ساهارا ختنه زنان انجام میشود ، متاسفانه از آفریقا به آمریکا نیز کشیده شده است. در ایران نیز در مناطق کردستان ، خراسان و لرستان ختنه زنان بسیار رایج است. بسیاری از دختر بچه ها را از سنین بسیار پایین ختنه میکنند تا نتوانند از رابطه ی جنسی هیچگونه لذتی ببرند. قطع کردن آلت زنان عمل سخت و وحشتناکی است که علاوه بر آسیب رساندن به بدن فرد عوارض وحشتناکی بر روی روح و روان زنان میگذارد.

عوارض ختنه زنان

ختنه زنان

ختنه زنان

معمولا ختنه را زنان مسن محله و قبیله انجام میدهند و ختنه زنان را با تیغ و آلت های برنده استفاده میکنند. ختنه زنان با تیغ های بسیار کثیف و آلوده انجام میشود و در نهایت ممکن است خاکستر سیگار و زغال بر روی محل بریده شده میریزد تا عفونت نکند. این عمل به منظور کنترل جنسیت زن هست تا زن ، زن پاکدامنی باشد و هیچ رابطه ی جنسی نداشته باشد و مهمترین هدف این کار به خاطر کنترل جنسیت زن و کنترل روح و روان زن ها است و این در صورت انجام ندادن این عمل یک فشار اجتماعی بر روی خانواده آورده میشود تا این جراحی انجام شود.

عوارض ختنه زنان

زنان مسنی که عمل ختنه زنان را اجام میدهند میگویند که این کار را به منظور جلب رضایت خداوند انجام میدهند. امروزه به همت تبلیغات و فرهنگ سازی تمامی بمردم میداند که چرا ختنه زنان نه فقط غیر اخلاقی بلکه غیر قانونی است. اولین قدم در کردستان به منظور مبارزه با ختنه زنان در دفتر سازمان وادی برداشته شد. در حلبچه هفتاد درصد زنان در دولت کردستان ختنه شده اند ولی امروزه این آمار به پنج تا ده درصد رسیده است. این داستان و آمار گرفته شده بسیار تلخ و دردناک بوده ولی خوشبختانه فرجام خوبی داشته است.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

نوشته ختنه زنان اولین بار در سایت دانشجو، مرجع علمی دانشجویان ایران پدیدار شد.