کدام حیوان مغز ندارد

کدامیک از جانوران مغز ندارند

چه چیز در مورد مغز انسان انقدر ویژه است و چرا ما بقیه حیوانات را مطالعه میکنیم، چرا بقیه ما را مطالعه نمیکنند. مغز انسان چه چیزی دارد و چه کاری انجام میدهد که بقیه مغز ها نمیتوانند مثل مغز انسان باشند ؟ و اینکه کدام حیوان مغز ندارد ؟ در گذشته دانشمندان فکر میکردند که می دونن مغزهای جانداران مختلف از چی ساخته شده و بر این باور بودند که مغز پستانداران از جمله انسان به یک روش ساخته شده اند و با تعداد سلول عصبی که همیشه متناسب با اندازه مغز هست از یکدیگر متمایز شدند. این به این معناست که دو مغز با اندازه یکسان دارای تعداد یکسانی از سلول های عصبی هستند. پس در این صورت صاحبان دو مغز یکسان باید توانایی های شناختی یکسانی داشته باشند!

کدام حیوان مغز ندارد

ولی دو مغز یکسان صاحبان متفاوتی دارد یکی از آنها متعلق به شانپانزه و دیگری برای گاو است. ولی شانپانزه دارای رفتاری پیچیده تر ، جزئی تر و انعطاف پذیر تری را نسبت به گاو دارد، پس این اولین نشانه است که نظریه همه مغز ها به یک روش درست شده اند درست نیست. مغز های بزرگ همیشه دارای سلول های عصبی بیشتری نسبت به مغز های کوچک هستند و هر چه سلول های عصبی مغز حیوان بیشتر باشد توانایی شناختی صاحبش باید بیشتر باشد ولی اینگونه نیست و مغز انسان بزرگترین مغز نیست. وزن مغز انسان بین 1.2 تا 1.5 کیلوگرم است ولی مغز فیل ها بین 4 تا 5 کیلو است و مغز وال ها تا 9 کیلو گرم نیز میرسد. پس اندازه ی مغز رابطه یمستقیمی با توانایی آن ندارد.

کدامیک از جانداران مغز ندارند

کدام حیوان مغز ندارد

کدام دسته از جانوران مغز ندارند

تنها دو درصد از بدن انسان را مغز تشکیل میدهد ولی مصرف کننده بیست و پنج درصد از کل انرژی است که بدن انسان در طی روز نیاز دارد. این میزان به مقدار 500 کالری از 2000 کالری مورد نیاز بدن است تا مغز بتواند عملکرد خود را داشته باشد. حال میخواهیم به این موضوع بپردازیم که آیا همه ی جانداران دارای مغز هستند ؟ کدام حیوان مغز ندارد ؟ ستاره دریای جانوری است که در دسته جانداران پر سلولی است مغز در بدن خود ندارد. عروس دریایی نیز با همین شرایط بوده و با اینکه نیاز به مرکز عصبی کنترل اندام هست ولی فاقد مغز استو

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

نوشته کدام حیوان مغز ندارد اولین بار در سایت دانشجو، مرجع علمی دانشجویان ایران پدیدار شد.