خرافات در ایران

انواع خرافات در ایران

متاسفانه بسیاری از مردم برای فرار از واقعیت به خرافه پناه میبرند و با باور به خرافات احساس امنیت بدست می آورند ولی حقیقت چیز دیگریست و نمیتوان از آن فرار کرد. امروزه خرافات در ایران بسیار گسترده شده است، یکی از نمونه ی بارز آن فالگیری و کف بینی است. مردم دوست دارند حرف های قشنگ بشنوند و امیدی برای آینده پیدا کنند و فالگیر نیز از این موضوع آگاهی دارد و تمامی حرف هایش بدون پایه و اساس بوده و اکثرا تکراری است. فالگیر ابتدا سئوال هایی راجع به زندگی افراد پرسیده سپس پیرامون آن حرف هایی خوشایند می زند ولی هیچ کدام از آن حرف ها اتفاق نمی افتد.

ریشه خرافات در ایران

در این مقاله می خواهیم چندین خرافه را با یکدیگر بررسی کنیم : لمس چوب یا همان تقه ای که به چوب زده میشود برای رفع بلا و حسادت از زندگی از به افراد بت پرست باز می گردد. ندیدن عروس قبل از مراسم در لباس عروسی توسط داماد که از زمانی می آید که خانواده ها اجازه ی ملاقات درختر و پسر را تا قبل از عروسی نمیدادند ولی حالا میگویند اگر داماد عروس را در لباس عروس قبل از جشن ببینید بدبختی و نحسی برای زوج اتفاق خواهد افتاد. برخی از افراد بر این باورند که اگر در خیابان مدفوع پرنده بر روی شانه آنها بیفتد پول خوبی در آینده نصیب آنها میشود و منتظر یک معجزه مالی هستند. یکی دیگر از خرافات مالی خارش کف دست است که اگر کف دست راست بخارد فرد پولدار میشود و اگر کف دست چپ بخارد فرد پولی را از دست میدهد. کوبیدن تخم مرغ به دیوار برای رفع بلا و مصیبت یکی دیگر از خرافاتی است که در بین ایرانی ها بسیار رواج دارد.

خرافات

خرافات در ایران

خرافات در ایران

نکته جالب اینجاست که کشور هایی نظیر هند و چین بسیار به خرافات معتقدند و ترس و وحشت زیادی از وقوع اتفاقات نا خوشایند در زندگیشان هستند پس فقط خرافات در ایران وجود ندارد و در کشور های دیگر نیز بسیار رواج دارد. مردم یونان و چین بر این باورند که شکستن شیشه هفت سال بدبختی و بد شگونی می آورد. یکی از خرافات رایج در هند این است که اگر کسی جارو را لگد کند به سرنوشت بدی دچار میشود. مردم هند بر این باورند که اگر یک مرغ مینا ببینند بد شانسی آورده اند ولی اگر مرغ مینا جفت باشد دچار شادی و خوشبختی میشوند. خرافات میتواند زندگی انسان را نابود کند پس خود را گرفتار خرافات نکنید و با واقعیت های زندگی خود روبرو شوید.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

نوشته خرافات در ایران اولین بار در سایت دانشجو، مرجع علمی دانشجویان ایران پدیدار شد.