هیچ مهلت ۱۲ ساله‌ای برای اقدام در برابر تغییرات اقلیمی وجود ندارد

هیچ مهلت 12 ساله‌ای برای اقدام در برابر تغییرات اقلیمی وجود ندارد

هیاهوی رسانه‌­ها در تعیین ضرب‌الاجل ۱۲ ساله واقعی نیست. برخی از سناریوها برای متوقف‌سازی روند گرمایش جهانی همین حالا هم از دست رفته اند.