شهرهای دنیا در تاریکی مطلق چه شکلی خواهند بود [گالری]

شهرهای دنیا در تاریکی مطلق چه شکلی خواهند بود

مدت‌هاست که دیگر کمتر کسی به نظاره آسمان شب می‌پردازد، چرا که روشنایی شهرها سایه‌ای گشته برای درخشش ستاره‌ها. گویی که آسمان را از یاد برده‌ایم و جلوه طبیعت و آسمان شب هر روز در نزد ما کمرنگ‌تر می‌شود. هر شب که قدم از خانه بیرون می‌گذاریم با نورهای خیره کننده چراغ‌های ماشین‌ها، چراغ‌های مغازه‌ها […]

شهرهای دنیا در تاریکی مطلق چه شکلی خواهند بود [گالری]